Utstillinger

Utstillinger

Kriminalasylet

Kriminalasylet

Hvordan har samfunnet forholdt seg til mennesker som både er farlige kriminelle, og alvorlig psykisk syke? Utstillingen ser på historien sikkerhetspsykiatrien med fokus på Norges første sikkerhetspsykiatriske institusjon, opprettet i 1895.

Pasient Ludvig Wang på rommet

SPOR

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. I rettsstaten kan ingen dømmes uten at skyld er bevist. Politiet skal tjene rettsstaten og beskytte borgerne ved å forebygge og etterforske lovbrudd.

Fritz Moen saken utstilt

Krigsutstillingen

Utstillingens hensikt er å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Torturutstyret til Rinnan ble samlet av museets ilsjel politibetjent Gerhard Geving etter krigen.

Enigma utstilt ved Justismsueet

Uniformsutstillingen

Trondheim fikk Norges første politimester i 1686, men det var ikke før over hundre år senere at Norge fikk sin første offisielle politiuniform. Utstillingen viser uniformer gjennom politietatens utviklingen fra 1796 til i dag.

Uniformshjelm, Oslo, 1895

Politihjelm fra Kristiania, 1895

STRAFF

Hvorfor straffer vi? Lover og regler mister sin betydning dersom det å bryte dem ikke medfører konsekvenser. De tidligste straffereaksjonene vi kjenner til legger vekt på hevn, gjengjeldelse og gjenopprettelse av skade, gjennom bot, erstatning og forvisning – altså ekskludering fra fellesskapet. 

Brennmerke brukt på straffedømte

Øvrige utstillinger Kriminalasylet

Besøk lensmannens kontor, se bøddelens øks eller utforsk de mange små utstillingene i cellene på Kriminalasylet. Bygget inneholder mange forskjellige tema innenfor juss. Begynn i byggets rotunde, en unik arkitektonisk detalje.

Uniformshjelm, Oslo, 1895

Modell av Trondheim Landsfengsel, tidligere Tukthuset

Det militære sykehus

Det militære sykehus

Museets andre bygg har egne utstillinger, resepsjon og rettssal. Hovedutstillingene SPOR og STRAFF tar deg med fra detektivens spor til straffegjennomføringen. Du kan også besøke vårt formidlingsverksted om unge lovbrytere. Utforsk bygget ved å begynne i resepsjonen.

Byggets resepsjon selger billetter og fangearbeid fra norske fengsler

previous arrow
next arrow

Justismuseet har utstillinger i to bygg på Kalvskinnet i Trondheim, Kriminalasylet og Det militære sykehus. Begge husene ligger i enden av Erling Skakkes gate på Kalvskinnet i Trondheim, like ved Ilen kirke. Når du kjøper billett får du adgang til begge byggene. Billett kjøpes i Det militære sykehus.

For de som ønsker å orientere seg i våre bygg før et besøk.

For å orientere deg i utstillingene i Det militære sykehus: begynn i resepsjonen her. Her ligger museumsbutikken hvor du kjøper billett, gaver, litteratur eller en kopp kaffe. Det er heis i Det militære sykehus. Synstolkning er tilgjengelig for utstillingene.

For å orientere deg i utstillingene i Kriminalasylet: begynn i rotunden her. Utstillingene er fordelt over to etasjer. Her finner du gamle og nye utstillinger om byggets historie, straff, andre verdenskrig og mer. Det er heis i bygget. Vi jobber med å utvikle synstolkning for Kriminalasylet.

SPOR

SPOR

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. På denne siden finner du digitale ressurser knyttet til utstillingen. I rettsstaten kan ingen dømmes uten…

STRAFF

STRAFF

Alle samfunn straffer uønsket oppførsel. Straff er et onde som blir påført den som har brutt loven. I et rettssamfunn kan ingen straffes uten hjemmel i lov. I Norge er…

Barnas Justismuseum

Barnas Justismuseum

Her får du se Norges eneste milliardkroneseddel, og andre falske penger. Du får også svar på hvorfor noen forfalsket noe så lite som en to-øring. Vi stiller også ut sitronbrus,…

Kriminalasylet

Kriminalasylet

Hvordan har samfunnet forholdt seg til mennesker som både er farlige kriminelle, og alvorlig psykisk syke? Utstillingen Kriminalasylet ser på historien sikkerhetspsykiatrien med fokus på Norges første sikkerhetspsykiatriske institusjon, opprettet…

Krigsutstilling

Krigsutstilling

Utstillingens hensikt er å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Her kan du blant…

Uniformsutstilling

Uniformsutstilling

Trondheim fikk Norges første politimester i 1686, men det var ikke før over hundre år senere at Norge fikk sin første offisielle politiuniform. Denne første uniformen, som i utstillingen er…

Lensmannskontoret

Lensmannskontoret

I den første cellen i cellegangen i 2. etasje finner du Lensmannskontoret. Det meste av inventaret i utstillingen ble donert til museet av Eldrid Straume. Gjenstandene ble brukt ved Gloppen…

Fengselshistorie

Fengselshistorie

I den andre cellen i cellegangen i 2. etasje finner du en utstilling om fengselshistorien i Trondheim. Midt i rommet er en stor modell av Trondheim Kretsfengsel, opprinnelig Tukthuset i…

Maktens bilder

Maktens bilder

I den siste åpne cellen i 2. etasje finner du utstillingen «Maktens bilder.» Det er en utstilling om forbryteralbum og forbryterfoto. Justismuseet har ca. 10 000 forbryterfoto i sin samling,…

Den nye planeten

Den nye planeten

I år feirer vi at det er 750 år siden kong Magnus VI samla kongeriket Norge under en lov. Magnus Lagabøtes Landslov besto i mer enn 400 år. Landsloven var norsk, men…

Digitale utstillinger og artikler

Forbryteralbum

Forbryteralbum

Justismuseet har Kristiania-politiets “Forbryder-album” fra 1800-tallet i sin samling. En del av innholdet i disse albumene publiseres på Digitalt Museum…

Rettferdighet

Rettferdighet

Justismuseets utstillinger utforsker ulike sider ved samfunnets forsøk på å skape rettferdighet gjennom lov og rett. Klikk deg inn på…

ÆRE Klikk for å høre om hvordan tyver ble brennmerket som straff før i tiden. Å bli merket betydde at du var æreløs for livet.

ÆRE

Temaet for Olavsfestdagene 2020 var «ÆRE» og Justismuseets samling kan fortelle mye om hvordan dette begrepet ble brukt før i…

Kripos

Kripos

I 3. etasje i Kripos sitt hovedkvarter på Bryn i Oslo står det utstilt en samling historiske objekter. De har…

Museumsansatte: Vil du ha Propaganda på ditt museum? Utstillingen Propaganda er tilgjengelig som vandreutstilling. Ta kontakt på formidling@justismuseet.no for mer informasjon.