Utstillinger

Utstillinger

På Kriminalasylet

I seng med fienden?

  • Utstillingsperiode: 19. september – 15. juli 2020
Foto: Finn Gulbrandsen/Hordaland fylkesarkiv

Tyskerjentene ble hardt straffet etter krigen – men hadde de brutt noen lov? Utstillingen ser på de ulike nyansene i historien om tyskerjentene, hvem var de, hva gjorde de under krigen, hva skjedde med dem etterpå? Hvordan så myndighetene på dem – og med hvilken rett ble de straffet?

Utstillingen består av et unikt fotomateriale fra krigen og årene etterpå. I tillegg stiller vi ut en saks som ble brukt til snauklipping av en tyskerjente, fimer og lydspor fra boken «Tyskerjentene» av Helle Aarnes.

Utstillingen er en vandreutstilling som er delt i to, der den andre halvdelen vises på Rustkammeret. Norsk Hydro, som sammen med tyske selskaper investerte i lett-metall til bruk i tyske krigsfly, fikk en litt annen reaksjon enn tyskerjentene. Selv om Hydro ble etterforsket for landssvik, ble det ikke reist tiltale.

Hovedutstillingen

Utstillingene gir innblikk i flere sider av norsk rettshistorie med hovedvekt på forbrytelse og straff. I tillegg vises en større utstilling om okkupasjonstiden.

Tilgjengelige vandreutstillinger: