Utstillinger

Utstillinger

Kriminalasylet

Kriminalasylet

Hvordan har samfunnet forholdt seg til mennesker som både er farlige kriminelle, og alvorlig psykisk syke? Utstillingen ser på historien sikkerhetspsykiatrien med fokus på Norges første sikkerhetspsykiatriske institusjon, opprettet i 1895.

Pasient Ludvig Wang på rommet

SPOR

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. I rettsstaten kan ingen dømmes uten at skyld er bevist. Politiet skal tjene rettsstaten og beskytte borgerne ved å forebygge og etterforske lovbrudd.

Fritz Moen saken utstilt

Krigsutstillingen

Utstillingens hensikt er å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Torturutstyret til Rinnan ble samlet av museets ilsjel politibetjent Gerhard Geving etter krigen.

Enigma utstilt ved Justismsueet

Uniformsutstillingen

Trondheim fikk Norges første politimester i 1686, men det var ikke før over hundre år senere at Norge fikk sin første offisielle politiuniform. Utstillingen viser uniformer gjennom politietatens utviklingen fra 1796 til i dag.

Uniformshjelm, Oslo, 1895

Politihjelm fra Kristiania, 1895

STRAFF

Hvorfor straffer vi? Lover og regler mister sin betydning dersom det å bryte dem ikke medfører konsekvenser. De tidligste straffereaksjonene vi kjenner til legger vekt på hevn, gjengjeldelse og gjenopprettelse av skade, gjennom bot, erstatning og forvisning – altså ekskludering fra fellesskapet. 

Brennmerke brukt på straffedømte

Øvrige utstillinger Kriminalasylet

Besøk lensmannens kontor, se bøddelens øks eller utforsk de mange små utstillingene i cellene på Kriminalasylet. Bygget inneholder mange forskjellige tema innenfor juss. Begynn i byggets rotunde, en unik arkitektonisk detalje.

Uniformshjelm, Oslo, 1895

Modell av Trondheim Landsfengsel, tidligere Tukthuset

Det militære sykehus

Det militære sykehus

Museets andre bygg har egne utstillinger, resepsjon og rettssal. Hovedutstillingene SPOR og STRAFF tar deg med fra detektivens spor til straffegjennomføringen. Du kan også besøke vårt formidlingsverksted om unge lovbrytere. Utforsk bygget ved å begynne i resepsjonen.

Byggets resepsjon selger billetter og fangearbeid fra norske fengsler

previous arrow
next arrow

Justismuseet har utstillinger i to bygg på Kalvskinnet i Trondheim, Kriminalasylet og Det militære sykehus. Begge husene ligger i enden av Erling Skakkes gate på Kalvskinnet i Trondheim, like ved Ilen kirke. Når du kjøper billett får du adgang til begge byggene. Billett kjøpes i Det militære sykehus.

For de som ønsker å orientere seg i våre bygg før et besøk.

For å orientere deg i utstillingene i Det militære sykehus: begynn i resepsjonen her. Her ligger museumsbutikken hvor du kjøper billett, gaver, litteratur eller en kopp kaffe. Det er heis i Det militære sykehus. Synstolkning er tilgjengelig for utstillingene.

For å orientere deg i utstillingene i Kriminalasylet: begynn i rotunden her. Utstillingene er fordelt over to etasjer. Her finner du gamle og nye utstillinger om byggets historie, straff, andre verdenskrig og mer. Det er heis i bygget. Vi jobber med å utvikle synstolkning for Kriminalasylet.

SPOR

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. På denne siden finner du digitale ressurser knyttet til utstillingen. I rettsstaten kan ingen dømmes uten…

STRAFF

Alle samfunn straffer uønsket oppførsel. Straff er et onde som blir påført den som har brutt loven. I et rettssamfunn kan ingen straffes uten hjemmel i lov. I Norge er…

Barnas Justismuseum

Her får du se Norges eneste milliardkroneseddel, og andre falske penger. Du får også svar på hvorfor noen forfalsket noe så lite som en to-øring. Vi stiller også ut sitronbrus,…

Kriminalasylet

Hvordan har samfunnet forholdt seg til mennesker som både er farlige kriminelle, og alvorlig psykisk syke? Utstillingen Kriminalasylet ser på historien sikkerhetspsykiatrien med fokus på Norges første sikkerhetspsykiatriske institusjon, opprettet…

Krigsutstilling

Utstillingens hensikt er å vekke refleksjoner rundt hva som skjer med rettssikkerheten i et samfunn når en fremmed makt overtar og innfører egne lover og regler. Her kan du blant…

Uniformsutstilling

Trondheim fikk Norges første politimester i 1686, men det var ikke før over hundre år senere at Norge fikk sin første offisielle politiuniform. Denne første uniformen, som i utstillingen er…

Skarpretterutstilling

Utstillingen ser på de ulike typer straffer som eksisterte fra innføringen av Christian Vs norske lov i 1687 til den siste halshoggingen i 1876. Skamstraff ble utført i det offentlige…

Cellegang 2.etg

I cellegangen i 2. etasje finner du fire åpne celler med egne utstillinger: Lensmannskontoret, fengselshistorie, prostitusjon på 1800-tallet og Maktens bilder. Du finner også flere montre med objekter og oppheng…

Rotunden 2. etg

I 2. etg finner du enda en rotunde, det opprinnelige vaktrommet i slaveriet. I midten står representanter for de tre grenene av justissektoren som Justismuseet representerer, politiet, rettsvesenet og kriminalomsorgen….

Lensmannskontoret

I den første cellen i cellegangen i 2. etasje finner du Lensmannskontoret. Det meste av inventaret i utstillingen ble donert til museet av Eldrid Straume. Gjenstandene ble brukt ved Gloppen…

Fengselshistorie

I den andre cellen i cellegangen i 2. etasje finner du en utstilling om fengselshistorien i Trondheim. Midt i rommet er en stor modell av Trondheim Kretsfengsel, opprinnelig Tukthuset i…

Maktens bilder

I den siste åpne cellen i 2. etasje finner du utstillingen «Maktens bilder.» Det er en utstilling om forbryteralbum og forbryterfoto. Justismuseet har ca. 10 000 forbryterfoto i sin samling,…

Prostitusjon på 1800-tallet

I den tredje cellen i 2. etasje finner du en utstilling om prostitusjon på 1800-tallet. Kriminalloven av 1842 forbød all sex utenfor ekteskapet. Likevel ble prostitusjon akseptert som et nødvendig…

Rotunden

I inngangspartiet til Kriminalasylet finnet du adgang til toalett og heis. Videre innover er rotunden, det sentrale rommet i hver etasje. Rotunden var opprinnelig en del av byggets originale hensikt:…

Digitale utstillinger og artikler

Rettferdighet

Justismuseets utstillinger utforsker ulike sider ved samfunnets forsøk på å skape rettferdighet gjennom lov og rett. Klikk deg inn på…

Kriminalteknisk historie

Kriminalteknikk består av mange forskjellige vitenskaper. En sak kan løses ved hjelp av alt fra geologi til entomologi (læren om…

Klikk for å høre om hvordan tyver ble brennmerket som straff før i tiden. Å bli merket betydde at du var æreløs for livet.

ÆRE

Temaet for Olavsfestdagene 2020 var «ÆRE» og Justismuseets samling kan fortelle mye om hvordan dette begrepet ble brukt før i…

Kriminalasylet

Video-omvisninger!

Justismuseet formidler interessante historier på våre sosiale medier og YouTube. Bli med på en omvisning! Se alle våre videoer på…

Kripos

I 3. etasje i Kripos sitt hovedkvarter på Bryn i Oslo står det utstilt en samling historiske objekter. De har…

Utrykningspolitiet

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan direkte underlagt Politidirektoratet. På Digitaltmuseum kan du lære om UPs forgjenger under forbudstiden og frem…

100 år med kriminalmuseum

I 1918 fikk Trondheim sitt første museum dedikert til kriminalhistorie. Mange av gjenstandene henger enda på Justismuseet i dag. I…

Tilbake til start

Nettressurs: Ulydighet og rett

Nettressurs om Altasaken, samenes rettigheter og sivil ulydighet. Ulydighet og rett er en nettressurs laget i forbindelse med utstillingen Kampen om…

Klikk her for nettversjonen av utstillingen propaganda

Propaganda

Nettversjon av utstillingen Propaganda, som nå er på vandring….

Museumsansatte: Vil du ha Propaganda på ditt museum? Utstillingen Propaganda er tilgjengelig som vandreutstilling. Ta kontakt på formidling@justismuseet.no for mer informasjon.