Utstillinger

Utstillinger

På Kriminalasylet

Kampen om Alta

La Elva Leve [Alta Museum]
  • Utstillingsperiode 13. juni – 5. september

Alta-saken (1968-87) er den mest omstridte kraftutbyggingen i Norge. Gjennom 15 år kjempet samiske interesser og miljøverninteresser mot utbyggingen

  • Var det egentlig noen vinnere av denne symboltunge saken? 
  • Hva er sivil ulydighet?
  • Hvilken rolle spiller sivil ulydighet i et demokratisk samfunn?
  • Kunne du brutt loven for en sak?

Hovedutstillingen

Utstillingene gir innblikk i flere sider av norsk rettshistorie med hovedvekt på forbrytelse og straff. I tillegg vises en større utstilling om okkupasjonstiden.

Tilgjengelige vandreutstillinger:

Kommende utstillinger:

I seng med fienden? En utstilling om tyskerjentene i oppgjøret etter krigen (åpner oktober 2019)