Utstillinger

Utstillinger

På Kriminalasylet

I seng med fienden?

  • Utstillingsperiode: høsten 2020
Foto: Finn Gulbrandsen/Hordaland fylkesarkiv

Tyskerjentene ble hardt straffet etter krigen – men hadde de brutt noen lov? Utstillingen ser på de ulike nyansene i historien om tyskerjentene, hvem var de, hva gjorde de under krigen, hva skjedde med dem etterpå? Hvordan så myndighetene på dem – og med hvilken rett ble de straffet?

Utstillingen består av et unikt fotomateriale fra krigen og årene etterpå. I tillegg stiller vi ut en saks som ble brukt til snauklipping av en tyskerjente, fimer og lydspor fra boken «Tyskerjentene» av Helle Aarnes.

Reaksjonene mot jentene står i sterk kontrast til hva som skjedde med Norsk Hydro. Sammen med tyske selskaper investerte Norsk Hydro i lett-metall til bruk i tyske krigsfly. Selv om Hydro ble etterforsket for landssvik, ble det ikke reist tiltale, så Hydro slapp straff.

Se hele utstillingen på Justismuseet sommeren og høsten 2020.

Hovedutstillingen

Utstillingene gir innblikk i flere sider av norsk rettshistorie med hovedvekt på forbrytelse og straff. I tillegg vises en større utstilling om okkupasjonstiden.

Tilgjengelige vandreutstillinger: