Utstillinger

Utstillinger

På Kriminalasylet

I seng med fienden?

  • Utstillingsperiode: sommeren 2020
Foto: Finn Gulbrandsen/Hordaland fylkesarkiv

Tyskerjentene ble hardt straffet etter krigen – men hadde de brutt noen lov? Utstillingen ser på de ulike nyansene i historien om tyskerjentene, hvem var de, hva gjorde de under krigen, hva skjedde med dem etterpå? Hvordan så myndighetene på dem – og med hvilken rett ble de straffet?

Utstillingen består av et unikt fotomateriale fra krigen og årene etterpå. I tillegg stiller vi ut en saks som ble brukt til snauklipping av en tyskerjente, fimer og lydspor fra boken «Tyskerjentene» av Helle Aarnes.

Reaksjonene mot jentene står i sterk kontrast til hva som skjedde med Norsk Hydro. Sammen med tyske selskaper investerte Norsk Hydro i lett-metall til bruk i tyske krigsfly. Selv om Hydro ble etterforsket for landssvik, ble det ikke reist tiltale, så Hydro slapp straff.

Se hele utstillingen på Justismuseet sommeren 2020.

Hovedutstillingen

Utstillingene gir innblikk i flere sider av norsk rettshistorie med hovedvekt på forbrytelse og straff. I tillegg vises en større utstilling om okkupasjonstiden.

Tilgjengelige vandreutstillinger: