Utstillinger

Justismuseet har utstillinger i to bygg på Kalvskinnet i Trondheim. Begge husene ligger i enden av Erling Skakkes gate på Kalvskinnet i Trondheim, like ved Ilen kirke. Når du kjøper billett får du adgang til begge byggene.

For å orientere deg i utstillingene i Det militære sykehusbegynn i resepsjonen her. Her ligger også museumsbutikken hvor du i tillegg til billett kan kjøpe fine ting produsert i norske fengsler, eller relevant litteratur. Det er heis i Det militære sykehus.

For å orientere deg i utstillingene i Kriminalasylet – begynn i rotunden her. Utstillingene er fordelt over to etasjer. Heisen i Kriminalasylet vil bli tilgjengelig i løpet av høsten 2022.

Kriminalasylet

Større utstillinger

Utstillingen Kriminalasylet i første etasje omhandler perioden da dette huset var Norges første kriminalasyl. Utstillingen ser på hvordan samfunnet har forholdt seg til den lille gruppen mennesker som både er farlige kriminelle, og alvorlige psykisk syke.

Utstillingen om Skarpretteren i andre etasje utforsker ulike former for straff fra Christian Vs norske lov av 1687 til 1800-tallet. En skarpretter var en bøddel som hadde ansvaret for straff i sitt distrikt.

I andre etasje finner du også Krigsutstillingen med blant annet samlingen fra saken mot Rinnanbanden under rettsoppgjøret, uniformer, propaganda og Enigmamaskinen.

Mindre utstillinger

Det finnes mange små utstillinger i Kriminalasylet. Du kan besøke lensmannens kontor, et rekonstruert kontor slik det ville fremstått på 1930-tallet i Gloppen.

Du kan lære om fengselshistorie i Trondheim og se en modell av byens tukthus.

En av cellene i andre etasje har utstilt politilegens undersøkelsesbenk. Prostitusjon på 1800-tallet var ulovlig, men politiet regulerte aktiviteten.

Utstillingen Maktens bilder ser på forbryterfoto, og uniformsutstillingen viser uniformshistorie fra 1796 til i dag. I tillegg finner du montre og oppheng i alle gangene og rotundene i Kriminalasylet.

Det militære sykehus

Hovedutstillinger

SPOR

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor.

I utstillingen SKYLD? finner du rettstegninger av Ane Hem (f. 1979). Hem har observert og tegnet en rekke rettssaker som del av medias dekning av alvorlige straffesaker.

Utstillingen STRAFF handler om straffegjennomføring, belyst gjennom fire prinsipper om straff: trygghet, avskrekkelse, rehabilitering og sosial ro.

Alle utstillinger i Det militære sykehus har ekstra digitalt innhold. Utforsk her.

Andre utstillinger

Fotoutstillingen «Bak murene»

Museet har flere rom du kan utforske. I Barnas Justismuseet kan du se Norges eneste milliardkroneseddel, og andre falske penger. I tillegg finner du fotoutstillingen «Bak murene – sett med barn av innsattes øyne». Les mer her.

I Justismuseets rettssal kan du prøvesitte en ekte dommerstol eller forsøke deg i vitneboksen. Her er også kappen til den første kvinnelige lagdommer i Frostating lagmannsrett, og et riksvåpen som tidligere hang på Rotvoll asyl. I rettssalen markeres også Skeivt kulturår siden det i 2022 er 50 år siden den såkalte homofiliparagrafen i straffeloven ble opphevet. Les mer her.

I vår resepsjon kan du kjøpe billetter, kaffe og andre artikler, samt se falsk kunst og fangearbeid. Les mer her.

Se vår skolesider for tilgjengelig undervisningsopplegg, inkludert digitale løsninger.

Tilgjengelige vandreutstillinger: ta kontakt på formidling@justismuseet.no for mer informasjon