Rettssalen

Utstillingsrommet finner du i første etasje, gjennom den første døren til venstre.

I Justismuseets rettssal kan du prøvesitte en ekte dommerstol eller forsøke deg i vitneboksen. Her er også kappen til den første kvinnelige lagdommer i Frostating lagmannsrett, og et riksvåpen som tidligere hang på Rotvoll asyl.

Skeivt kulturår på Justismuseet

  • Tidslinje.
  • Skeivt kulturårs logo
  • Bilde av projisert kart.
  • Tekstplakat i utstilling. Hilsen fra Stortingspresidenten med overskrift "Loven i et demokratisk samfunn".
  • Lesestoff i utstillingen
  • Dommerbord med regnbueflagg.

Skeivt kulturår 2022

I 2022 feires Skeivt kulturår for å markere at det er 50 år siden straffelovens §213, loven som kriminaliserte homofili i Norge, ble opphevet.

I Justismuseets rettssal markeres dette med et tidslinje på veggen som viser utviklingen i norsk lovverk og viktige milepæler der kampen for likestilling og likeverd har satt spor i lovene og en projeksjon som viser hvilke land i verden hvor homofili er forbudt.

I rettssalen finnes også relevant lesestoff, og en hilsen fra Stortingspresident Masud Gharahkhani:

«Det er vi mennesker som former det samfunnet vi skal ha. Det gjør vi gjennom våre meningsytringer og vårt meningsmangfold, våre lover og vår kultur. (…) Milepæler skal markeres og feires. Men endring og utvikling – og bevissthet om alles ansvar for å utvikle oss mot stadig mer demokrati og inkludering, kan aldri stoppe.»

Takk til Nora Elise Stemland, Are Kjeldsberg Skauby, Mikael Sommervold, Ingrid Åsbø Sondov og Vilde Nesved studenter ved NTNU i det tverrfaglig emnet Eksperter i team våren 2022. Ideen til tidslinja og mye av grunnlagsarbeidet kommer fra deres arbeid i dette emnet.

Eventyrlig rettssak på museet

Undervisningsrommet

Tenk deg at Snøhvit saksøker dronninga over kongeriket, altså sin egen stemor, for å ha spredd private bilde av henne på internett. Slik starter undervisningsopplegget «Eventyrlig rettssak».

«Eventyrlig rettssak» er et rollespill utarbeidet av Justismuseet med støtte fra Den kulturelle skolesekken. I rollespillet spiller elevene aktorer, forsvarere, tiltalt og så videre, og leker seg gjennom alle stegene i en rettssak fram til dommerne avgjør straffespørsmålet. For å gjøre rettssaken magisk og spennende tok Justismuseet tak i et eventyr barna kjenner godt til. Alle vet at dronninga er så ond at hun godt kunne funnet på å dele Snøhvits private bilder.

Ta kontakt på formidling@justismuseet.no for mer informasjon.

Utforsk andre rom i det militære sykehus:

Utforsk utstillinger i vårt andre bygg, Kriminalasylet, her.