Tilleggsstraff

Tilleggsstraff

Tangen er brukt av bødlene/skarpretterne i Trondheim, men det er vanskelig å anslå tangens alder. Tangen ble varmet opp og brukt til tortur.

Tangen er på utlån fra NTNU Vitenskapsmuseets samling, [Objektet på DigitaltMuseum]

Å få dødsstraff var i seg selv vanærende, men man kunne bli enda mer ydmyket med tilleggsstraffer som denne.

Ved spesielt grove forbrytelser kunne de dødsdømte idømmes tilleggsstraff, såkalt skjerpet dødsstraff. Dette gjalt spesielt «grove mordere», altså de som hadde tatt livet av noen i sin egen familie eller husstand. Ved skjerpet dødsstraff skulle den dødsdømte bindes bak en kjerre og dras til retterstedet. På veien dit skulle følget stoppe fem ganger, og den dømte skulle klypes med en glødende tang. I Trondheim ville denne paraden gått fra rådstuen (dagens folkebibliotek), og til retterstedet ved Steinberget, en tur som ville gå ned Kongen gate. En kan forestille seg at byens befolkning fikk med seg hele prosedyren.

Fremme ved skafottet fikk den dømte den høyre hånden hugget av før halshuggingen. Bruken av denne type torturstraff avtok utover mot slutten av 1700-tallet, og ble fullstendig avskaffet i 1815.

Dette er hva vi i dag kaller for «spektakulær straff». Det skulle ikke bare være ydmykende for den dømte, men skulle være en lekse til befolkningen.