STRAFF

Utstillingen straff finner du i 2. etasje, rett over resepsjonen.

Fangearbeid fra Botsfengselet

Utstillingen STRAFF handler om straffegjennomføring, belyst gjennom fire prinsipper om straff: trygghet, avskrekkelse, rehabilitering og sosial ro.

Alle samfunn straffer uønsket oppførsel. Straff er et onde som blir påført den som har brutt loven. I et rettssamfunn kan ingen straffes uten hjemmel i lov. I Norge er straff regulert av norsk lov og menneskerettighetene.

Hvorfor straffer vi? Lover og regler mister sin betydning dersom det å bryte dem ikke medfører konsekvenser. De tidligste straffereaksjonene vi kjenner til legger vekt på hevn, gjengjeldelse og gjenopprettelse av skade, gjennom bot, erstatning og forvisning – altså ekskludering fra fellesskapet. 

Klikk her for synstolkning av STRAFF.

Utforsk andre rom i museet: