SPOR

Du kan lese original etterforskningslitteratur i utstillingen

Utstillingen SPOR finner du i 1. etasje, innerst til venstre.

Utstillingen SPOR handler om politiets rolle i rettsprosessen, altså kriminaletterforskningens hva, hvordan og hvorfor. På denne siden finner du digitale ressurser knyttet til utstillingen.

I rettsstaten kan ingen dømmes uten at skyld er bevist. Politiet skal tjene rettsstaten og beskytte borgerne ved å forebygge og etterforske lovbrudd. S-regelen beskriver målet for politiets etterforskning:

Søke, samle, sikre SPOR som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, siktedes skyld så vel som skyldfrihet.

Politiets S-regel

Vitner kan glemme, misforstå og lyve, men det sies at de tause vitnene aldri lyver. 
Eller er det kanskje ikke fullt så enkelt?

Klikk denne linken for synstolkning av utstillingen.

Utforsk andre rom i museet: