SKYLD?

Utstillingslokale

Utstillingen SKYLD? finner du i 2. etasje, fordelt i to rom på nordsiden av bygget.

Rettstegninger av Ane Hem (f. 1979). Hem har observert og tegnet en rekke rettssaker som del av medias dekning av alvorlige straffesaker. Her kommer hun nært inn på tiltalte så vel som de som har rettssalen som arbeidsplass. Tegningene er supplerte med tekster der fagfolk reflekterer omkring ulike perspektiver på rettens arbeid.

Hvem dømmer, hvem kan dømmes, og hva er sammenhengen mellom rett og rettferdighet?

Om rettstegneren:
Ane Hem arbeidet som presentasjonsjournalist i Aftenposten da hun for første gang ble sendt i retten for å tegne i 2014. Hun er i dag regnet som en av landets fremste rettstegnere, og ga i 2020 ut boka «Et spørsmål om skyld. Rettstegnerens fortelling» på Aschehoug forlag.

Ane Hem er utdannet i tegning ved Escola Joso i Barcelona og har studert litteraturvitenskap og estetikk ved Universitetet i Oslo.

Utforsk andre rom i museet: