Samling

Samling

Hjelp oss å samle
Justismuseet er det nasjonale museet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Museet er stadig på jakt etter gjenstander og fotografier fra perioder eller hendelser relatert til vårt fagfelt, også fra nyere tid.

Museet er stadig på jakt etter gjenstander og fotografier fra perioder eller hendelser relatert til vårt fagfelt, også fra nyere tid.

Uniformshjelm, Oslo, 1895
Hjelp oss å samle. Denne hjelmen er fra Trondheim på 1890-tallet. Foto: Justismuseet
Digitalt Museum

Digitaltmuseum.no
Nå kan du studere mer enn 7500 gjenstander og 5000 fotografier fra Justismuseets samling på nettplattformen DigitaltMuseum!

Bildene på Digitalt Museum kan bestilles og brukes vederlagsfritt ved privat bruk. Justismuseet og fotograf skal alltid krediteres. Annen bruk krever egen avtale.

Bruk av foto
Fotografens navn, der dette er kjent, skal alltid oppgis sammen med bruk av bildet og Justismuseet skal alltid krediteres. Annen bruk krever skriftlig avtale. Vennligst kontakt samlingsforvalter Hilde Olsø: hilde@justismuseet.no

Foto: Justismuseet

Justisetatenes museum
Justismuseet er etatsmuseum for justisetatene. I 2000 fikk Justismuseet det overordnede nasjonale ansvaret for forvaltningen av justisetatenes historie, og siden har mange tidligere interne historiske samlinger fra etatene blitt deponert til Justismuseet.

Fingeravtrykksregister ved Kripos. Foto: Justismuseet.