Rollespillrettssak

Undervisningstilbud Grunnskolen

Rollespillrettssak

«Det var bare en spøk!» Alle elevene får tildelt rolle i en rettssak der ungdommer har delt nakenbilder på nett. Saken spilles i vår rettssal.

Kort fortalt

Varighet: 2 skoletimer
Sted: Justismuseet i Trondheim eller i klasserommet – egne priser og tilgjengelighet gjelder for besøk i klasserom, ta kontakt for mer informasjon
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: fra 7. klasse og oppover- manus justeres etter nivå

Priser og bestilling

Bestill via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Rollespillet gjennomføres i museets rettssal. Justismuseets formidler kan også komme til skolen for å gjennomføre opplegget her.

Justismuseets rettssal. [Foto øverst med elever er fra Gauldal VGS, foto: Elisabeth van der Meulen.]

En lørdagskveld var Ole og Arne på veg til en hyttefest i Bymarka. På veien hører de plaskelyder fra en innsjø. De lister seg bort til vannet, og gjemmer seg i noen busker. De ser tre unge personer bade nakne. De tar mange bilder og legger dem på Snapchat. I løpet av kvelden ble bildene spredt til et stort antall personer.

Saken havner hos politiet, og det blir tatt ut tiltale. Nå skal elevene gjennomføre rettssaken. Hver av elevene i klassen får en rolle, sammen skal de gjennomføre rettssaken, og bestemme straff.

Etterpå diskuterer vi hva straffen ville blitt om dette skjedde i virkeligheten, hvordan man vurderer slike saker, hva legges vekt på, snakker om ulike straffeformer, forskjellen mellom ubetinget og betinget fengsel for eksempel, hva er en politiattest og farene ved ulovlig billeddeling.

Lærerplan – verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

  • gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
  • demokrati og medborgerskap
  • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Kompetansemål fra samfunnsfag / KRL

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

  • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
  • Reflektere over konsekvensar av å bryte dei.
  • Utviklar kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp.
  • Elevane utviklar kunnskapar og ferdigheiter for å kunne skape og delta i demokratiske prosessar.
  • Elevane lærer å tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.
  • Engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt.

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.

Foto øverst: Rollespillrettssak ved Gauldal VGS. Foto: Elisabeth van der Meulen