RETTFERDIGHET

RETTFERDIGHET

Justismuseets utstillinger utforsker ulike sider ved samfunnets forsøk på å skape rettferdighet gjennom lov og rett. Klikk deg inn på våre utstillinger under. Rettferdighet var festivaltemaet for Olavsfest i 2021.

Illustrasjon: Ane Hem