Resepsjon

Du kan kjøpe bøker, kaffe og andre artikler fra blant annet Hustad fengsel.

Resepsjonen finner du gjennom første dør til høyre i det du kommer inn.

Nyt en kopp straffekaffe under en falsk Munch. I vår resepsjon kan du kjøpe billett til museet. Du finner også godt med sitteplasser.

I tillegg til museumsbutikk og kafe, stilles det ut gjenstander fra samlingen i resepsjonen. På veggene henger tre falske malerier. Det ene er en kopi av et Munchmaleri. Bildet var så troverdig at forfalskeren ble siktet for å ha stjålet og solgt originale Munchbilder. Dette har en langt høyere strafferamme enn forfalskning. Maleren malte imidlertid en ny Munchkopi på kriminalpolitiets parolesal. Retten ble overbevist, og forfalskeren slapp unna med en dom på ni måneders fengsel.

I resepsjonen kan du kjøpe blant annet straffekaffekopp fra Hustad fengsel.


Her er også en glassmonter fylt med fangearbeider fra 1800-tallet, små utskjærte figurer i tre. Siden midten av 1800-tallet har fengsler hatt utsalg med produkter som fangene har laget. En annen monteren viser en fiolinkasse brukt til spritsmugling under forbudstida i 1916-27.

I museumsbutikken kan du kjøpe artikler fra blant annet Hustad fengsel.

Utforsk andre rom i det militære sykehus:

Utforsk utstillinger i vårt andre bygg, Kriminalasylet, her.

Nyt en straffekaffe under en falsk Munch i vår resepsjon.