Prostitusjon på 1800-tallet

Prostitusjon på 1800-tallet

Fra utstillingen om prostitusjon på 1800-tallet

I den tredje cellen i 2. etasje finner du en utstilling om prostitusjon på 1800-tallet.

Kriminalloven av 1842 forbød all sex utenfor ekteskapet. Likevel ble prostitusjon akseptert som et nødvendig onde. Kun de prostituerte kvinnene kunne bli straffet, kundene gikk fri. Justismuseet har i sin samling «sedelighetsalbum» som politiet brukte for å registrere kvinnene.

Kvinnene var også pålagt ukenlige undersøkelser hos politilegen. Benken fra politilegens kontor i Kristiania er utstilt. Dette er den samme benken som beskrives i Christian Kroghs roman «Albertine» fra 1886.

Visitasjonsbok

I utstillingen vises to såkalte visitasjonsbøker. En av dem, en lysebrun notisbok med gulldekor, har tilhørt Anne Mallene Andersdatter. Notert for hånd i starten boka beskrives eieren som “Høi og før af Figur, Brunt Haar og blaae Øine”.
Boka innledes med denne teksten:

«Besidderinden er paalagt, i alle Dele at holde sig de hende af Politiet meddelte Ordres efterrettelig, at afholde sig fra al Støi og fra Alt, hvorved offentlig Forargelse kunde vækkes, hvortil regnes at vanke i Gaderne ved Nattetider og at tage Bopæl i de bedre Dele af Byen eller i Nærheden af offentlige Stiftelser. Fremdeles må hun ingensinde stifte Bopæl uden i Forveien at have meldt det hos Politiet og ikke uteblive fra den anordnede Visitasjon. I Overtrædelsestilfælde fratages Bogen hende og hun bliver da efter Omstendighederne indsat i Arbeidsanstalten eller afstraffet efter Lovens Strenghed. Bogen medbringes hver gang hun møder paa Politiekammeret eller Rigshospitalet.»

Utforsk de andre rommene i Kriminalasylet:

Utforsk vårt andre bygg, Det militære sykehus her.