Norsk propaganda under Andre Verdenskrig

Norsk propaganda under Andre Verdenskrig

Her finner du nettversjon av utstillingen Propaganda, som nå er på vandring. Den omhandler propagandaen til det norske fascistiske partiet Nasjonal Samling, som produserte en mengde plakater før og under Andre Verdenskrig. Se gjennom utstillingen, og se om du kan gjenkjenne noen virkemidler.

PROPAGANDA