Norsk fengselsmuseum

Foto: tidligere fengselsleder og driver av Norsk fengselsmuseum, Svein Arne Tvedt og Justismuseets samlingsforvalter, Hilde Olsø utenfor museet i 2020.

Norsk fengselsmuseum ble opprettet i 2011 av Kriminalomsorgen region nordøst. Museet har lokaler på Kongsvinger festning. Festningen hadde frem til ca år 1830 eget fengsel (slaveriet), og ble også brukt som fengsel en kort tid etter andre verdenskrig.    

Museet sitt motto er ”Fra slaveriene til moderne fengsel”. Gjenstander, figurer, bilder og litteratur skriver seg hovedsakelig fra fengslene fra østlandsområdet og dekker årene fra1700 frem til i dag.

Svein Arne Tvedt, tidligere leder ved Kongsvinger fengsel, var sammen med da regionsdirketør Sjur Strand, pådrivere for prosjektet.

Samlinger er nå innlemmet i Justismuseets samling, men museet har fortsatt utstillinger på Kongsvinger festning.

Se historien til Svein Arne og flere interessante historier fra museet på vår Youtubekanal.