Justisetatenes museum

Justismuseet er etatsmuseum for justisetatene. I 2000 fikk Justismuseet det overordnede nasjonale ansvaret for forvaltningen av justisetatenes historie, og siden har mange tidligere interne historiske samlinger fra etatene blitt deponert til Justismuseet.

Gjennom deponiavtalene er eierskapet fortsatt plassert hos staten, mens de museumsfaglige ansvaret for samlingene ligger hos Justismuseet. De fleste samlingene er fysisk overført til Justismuseet, men de siste årene er flere samlinger blitt deponert og registrert in situ, og forblir oppbevart lokalt.

Fingeravtrykks kartotek, registrert og dokumentert av Justismuseet. Står ved Kripos sine kontorer.
Fra UPs fotosamling, deponert til Justismuseet.

Besøk Justismuseets samlinger på DigitaltMuseum.no

De politihistoriske samlingene i Gudbrandsdal og Møre og Romsdal er deponert in situ til Justismuseet i 2023, og er under registrering. Disse er foreløpig ikke tilgjengelige på Digitalt Museum.

Fengselshistoriske samlinger:

Svein Arne Tvedt, som var ildsjelen bak fengselsmuseet i Kongsvinger, og Hilde Olsø, Justismuseets samlingsforvalter, utenfor Norsk Fengselsmuseum i 2020. Foto: Justismuseet

Den historiske samlingen etter Hustad fengsel ble deponert til Justismuseet i 2021, og er under registrering. Denne samlingen er foreløpig ikke tilgjengelig på Digitalt Museum.

Kontaktpersonordningen

Justismuseet har i samarbeid med Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet opprettet en ordning for kontaktpersoner i Politiet og Kriminalomsorgen. Hver region, distrikt og særorgan har sin egen kontaktperson som har et særlig ansvar for ivaretakelse av historiske verdier og kontakt med Justismuseet.

Det arrangeres årlige samlinger for kontaktpersonene.

Det er foreløpig ikke opprettet noen kontaktpersonordning for rettsvesenet, men et av medlemmene i Justismuseets styre er utnevnt av Domstoladministrasjonen.

Justismuseet har i samarbeid med POD og KDI utarbeidet veiledninger for sikring av historiske verdier innen etatene. Last ned PDF-versjoner her:

Kontaktpersoner i Politiet:

 • Trøndelag politidistrikt og Norsk politihistorisk selskap: Geir K. Skjelvan
 • Innlandet politidistrikt: Siri S. Vesterås og Ivar Olsen (pensjonist)
 • Agder politidistrikt: Merete Rosseland
 • Oslo politidistrikt: Egil Jørgen Brekke
 • Nordland politidistrikt: Svein Gunnar Jakobsen
 • Sør-Vest politidistrikt: Jan Ove Johansen
 • Vest politidistrikt: Ragnhild Petrine Vikestrand
 • Finnmark politidistrikt: Anders Stang Lund
 • Sør-Øst politidistrikt: Jan Erik Strøm
 • Troms politidistrikt: Espen Berger
 • Øst politidistrikt: Pål Marthinsen
 • Møre og Romsdal politidistrikt: Leif Einar Bergem-Ohr (vara: Fredrik W. Ellingsen)
 • Økokrim: Bjørg Anne Gjerde
 • Kripos: Liv Birgit Jørgensen
 • Politiets utlendingsenhet: Rune Overaae
 • Politiets sikkerhetstjeneste: Kai Håvik
 • Utrykningspolitiet: André Bernard Iversen
 • Nasjonalt ID-senter: Knut Øvregård
 • Politihøgskolen: Hjørdis Birgitte Ellefsen
 • Grensekommissæren: Jens Arne Høilund
 • Politiets fellsestjenester: Espen Strai
 • Politidirektoratet: Arne Gloppen

Kontaktpersoner i Kriminalomsorgen:

 • Region øst: Hege Grann Larsen
 • Region sørvest: Leif Magne Viste
 • Region sør: Roar Stensnes
 • Region nord:  Jomar Kjøsnes og Marita Sunde Rabben
 • Region vest: Ellen Merete Svendsen
 • Kriminalomsorgens høgskole og utanningssenter: Einar Tokvam Jamne
 • KDI: Torill Holsvik Høyem
En av de første utstillingene ved Kriminalmuseet i Trondheim, opprettet i 1918. Foto: antatt 1942, Justismuseet.

Ta kontakt

Ta kontakt direkte med vår samlingsforvalter gjennom skjemaet under. Ved å bruker det godtar du at Justismuseet gjennom sin nettside (wordpress) og essential blocks plugin lagrer informasjonen. Du kan også sende epost direkte på hilde@justismuseet.no

This field is required.
This field is required.
This field is required.