Verdier i lovverket 2024

Nasjonaljubileet 2030 arrangeres under overskrifta tusen år med historie gir tusen historier å fortelle. Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en «stafett» som startet allerede i 2021. I 2024 er Verdier i lovverket satt som tema for jubileumsstafetten.

I 2024 er det er et viktig jubileumsår for begivenheter med betydning for lov og rett, når både tusenårsjubileet for kristenretten på Moster og 750 årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov skal feires. Justismuseet har som sitt vedtektsfesta formål at museet skal tilføre allmenheten kunnskap og bevissthet om lov og retts betydning for det norske samfunn, både i et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv. Derfor er det viktig for Justismuseet å være en del av 2024-markeringene.

Det er etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid for aktørene som ønsker å være med på feiringen. Sammen er disse Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR! I tillegg til det historiske grunnlaget, knyttes nettverket sammen av et mål om å bidra til et nasjonaljubileum som er kunnskapsbyggende og samfunnsrelevant.

I samarbeid med Nasjonaljubileet 2030 har derfor Justismuseet tatt på seg et ansvar for å bidra til faglig inn i jubileumsstafetten og Verdier i lovverket. Med til å gjøre dette arbeidet har Justismuseet fått med seg dyktige fagfolk: Jørn Øyrehagen Sunde er jurist og professor i rettshistorie ved UiO, Erik Opsahl er professor i historie og leder av Middelaldersenteret ved NTNU, Patricia Kaatee er statsviter og politisk rådgiver i Amnesty International, Ánde Somby er førsteamanuensis og forsker på urfolksrett og rettsteori ved UIT og Bjørn Soknes er jurist og tidligere førstestatsadvokat.

Arbeidet med Verdier i lovverket gjøres i samarbeid med Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år, Moster 2024, Gulatinget, Lagabøtejubileet Frosta 2024 og Nidaros bispedømme

  • Nasjonaljubileets logo bokmål
  • Nasjonaljubileets logo nordsamisk
  • Nasjonaljubileets logo nynorsk