I lovens navn!

Undervisningstilbud Grunnskolen

I lovens navn!

En aktivitet der elever tar standpunkt og argumenterer for sin mening. Aktiviteten kombineres med en omvisning i våre lokaler der vi utforsker tematikken videre.

Kort fortalt

Varighet: Ca. 1 klokketime
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: ungdom og oppover, tilpasses alderstrinn.

Priser og bestilling

Bestill via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Vi begynner med en aktivitet i rettssalen på Justismuseet. Her ser vi filmen «En grunnlovsfortelling«, som forklarer hvorfor en 200 gammel lov er viktig i dag. Underveis stanses filmen, og formidleren kommer med påstander som elevene skal ta standpunkt til. De synliggjør meningen sin ved å stille seg under ett av disse skiltene: Litt uenig, Helt uenig, Litt enig eller Helt uenig.

Vårt undervisningsrom har møbler fra Frostatings lagmannsrett og brukes for å holde rettssaker for elever.


I tillegg til å lære om Grunnloven er dette en øving i å ta et standpunkt, og argumentere for det. Ingen svar er feil eller riktige – og det er ingen som vinner. Målet er å oppmuntre flest mulig til å delta i interessante diskusjoner. Vi snakker om hvor viktig det er å bestemme selv, og ikke stille seg i hjørnet der kompisen står. Samtidig løfter vi fram viktigheten av å kunne skifte mening. Kanskje noen endrer plassering underveis?

Omvisning
Til slutt utforsker vi tematikken nærmere i utstillingene ved Justismuseet.

Lærerplan – verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

  • gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
  • demokrati og medborgerskap
  • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Kompetansemål

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

  • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
  • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
  • Elevane lærer å tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.