I lovens navn!

Undervisningstilbud Ungdomsskole

I lovens navn!

Aktivitet der elevene å ta et standpunkt, og si deres mening. En interaktiv måte å få igang interessante diskusjoner. Aktiviteten er spesielt tilpasset hvert alderstrinn.

Kort fortalt

Varighet: 1 klokketime.
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: tilpasses alle alderstrinn

Ønsker dere å se litt av alt, eller snakke om noe dere gjennomgår på skolen? Bestill en generell omvisning, så ordner vi tema etter de utstillingene dere ønsker å se.

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Gjelder for opplegg på 1 time.
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Museets rettssal

Vi begynner med en aktivitet i rettssalen på Justismuseet. Her ser vi filmen «En grunnlovsfortelling«, som forklarer hvorfor en 200 gammel lov er viktig i dag. Underveis stanses filmen, og formidleren kommer med påstander som elevene skal ta standpunkt til. De synliggjør meningen sin ved å stille seg under ett av disse skiltene: Litt uenig, Helt uenig, Litt enig eller Helt uenig.


I tillegg til å lære om Grunnloven er dette en øving i å ta et standpunkt, og argumentere for det. Ingen svar er feil eller riktige – og det er ingen som vinner. Målet er å oppmuntre flest mulig til å delta i interessante diskusjoner. Vi snakker om hvor viktig det er å bestemme selv, og ikke stille seg i hjørnet der kompisen står. Samtidig løfter vi fram viktigheten av å kunne skifte mening. Kanskje noen endrer plassering underveis?

Omvisning
Til slutt utforsker vi tematikken nærmere i utstillingene ved Justismuseet.

Lærerplan – verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
  • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Kompetansemål

Lærerplanmål fra samfunnsfag / KRL som omvisningen dekker:

  • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn.
  • Reflektere over konsekvensar av å bryte dei.
  • Utviklar kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp.
  • Elevane utviklar kunnskapar og ferdigheiter for å kunne skape og delta i demokratiske prosessar.
  • Elevane lærer å tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.
  • Engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt.

Ta kontakt

Hvor er vi?

Museet har to bygninger, Kriminalasylet og det militære sykehuset.

Resepsjon og ankomst er i det militære sykehuset.

Inngang fra Voldgata/Erling Skakkes gate.