I lovens navn!

Undervisningstilbud Ungdomsskole

I lovens navn!

Aktivitet der elevene å ta et standpunkt, og si deres mening. En interaktiv måte å få igang interessante diskusjoner. Aktiviteten er spesielt tilpasset hvert alderstrinn.

Kort fortalt

Varighet: 1 klokketime.
Sted: Justismuseet i Trondheim
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: tilpasses alle alderstrinn

Ønsker dere å se litt av alt, eller snakke om noe dere gjennomgår på skolen? Bestill en generell omvisning, så ordner vi tema etter de utstillingene dere ønsker å se.

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Gjelder for opplegg på 1 time.
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

Museets rettssal

Vi begynner med en aktivitet i rettssalen på Justismuseet. Her ser vi filmen «En grunnlovsfortelling«, som forklarer hvorfor en 200 gammel lov er viktig i dag. Underveis stanses filmen, og formidleren kommer med påstander som elevene skal ta standpunkt til. De synliggjør meningen sin ved å stille seg under ett av disse skiltene: Litt uenig, Helt uenig, Litt enig eller Helt uenig.


I tillegg til å lære om Grunnloven er dette en øving i å ta et standpunkt, og argumentere for det. Ingen svar er feil eller riktige – og det er ingen som vinner. Målet er å oppmuntre flest mulig til å delta i interessante diskusjoner. Vi snakker om hvor viktig det er å bestemme selv, og ikke stille seg i hjørnet der kompisen står. Samtidig løfter vi fram viktigheten av å kunne skifte mening. Kanskje noen endrer plassering underveis?

Omvisning
Til slutt utforsker vi tematikken nærmere i utstillingene ved Justismuseet.

Lærerplan – verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

  • Demokrati og medborgerskap
  • Gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
  • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Kompetansemål

Lærerplanmål fra samfunnsfag / KRL som omvisningen dekker:

  • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn.
  • Reflektere over konsekvensar av å bryte dei.
  • Utviklar kunnskap om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp.
  • Elevane utviklar kunnskapar og ferdigheiter for å kunne skape og delta i demokratiske prosessar.
  • Elevane lærer å tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.
  • Engasjement, kritisk tenking, skaparglede og utforskartrong og byggje opp under haldningar og verdiar som toleranse, likeverd og respekt.

Ta kontakt

Ved å sende inn skjema godtar jeg at Justismuseet lagrer informasjonen min.

Hvor er vi?

Museet har to bygninger, Kriminalasylet og det militære sykehuset.

Resepsjon og ankomst er i det militære sykehuset.

Inngang fra Voldgata/Erling Skakkes gate.