Hva kan du om menneskerettigheter?

Hva kan du om menneskerettigheter?

Hva vet du om dine menneskerettigheter?

Hva, hvor, hvilke, hvordan og når - kan du alt om dine rettigheter?
Foto: Justismuseet, Straffekåben.  Bildet viser sannsynligvis ikke en forbryter, men er kun ment som et illustrasjonsfoto.

 

1 / 8

Hva er menneskerettigheter?

Foto: Menneskerettighetserklæringen av Jean Jacques Francois Le Barbier (1738–1826). Foto: Wikimedia Commons CC PDM

2 / 8

Hvilket år ble menneskerettserklæringen vedtatt?

Foto: Eleanor Roosevelt holder plakat av Menneskerettighetene, Lake Success, New York. / FDR Presidential Library & Museum via Flickr, CC BY 2.0 lisens

3 / 8

Gjelder menneskerettighetene i Norge?

Foto: Justismuseet

4 / 8

Hva gjør FNs menneskerettighetsråd?

Foto: AI generert bilde "United Nations in space"

5 / 8

Hvilke rettigheter finnes IKKE i menneskerettserklæringen FNs generalforsamling vedtok i 1948?

Foto: Justismuseets rettssal

Dommerbord med regnbueflagg.

6 / 8

Når ble slaveri forbudt i Norge?

Foto: Belønning for kapring av rømt kvinne, 24 år, fra Washington. November 16, 1858. Fra DCPL Commons via Flickr, falt i det fri

 

7 / 8

Hvilke prinsipper finner vi i dagens grunnlov, i grunnloven slik den var i 1814 og i Christian 5s Norske Lov av 1687?

Foto: Kong Christian Vs Norske Lov av 1687, Justismuseet

Trykk for å lese om ære i Christian den femtes norske lov fra 1687

8 / 8

Hvilke av disse rettigheter fantes IKKE i menneskerettserklæringen FNs generalforsamling vedtok i 1948?

Foto: Er det lov å herme? Fra Justismuseets barneutstilling

 

Your score is