Hjelp oss å samle

Hjelp oss å samle

Justismuseet er det nasjonale museet for politi, rettsvesen og kriminalomsorg. Museet er stadig på jakt etter gjenstander og fotografier fra perioder eller hendelser relatert til vårt fagfelt, også fra nyere tid.

Uniformslue

Museet er stadig på jakt etter gjenstander og fotografier fra perioder eller hendelser relatert til vårt fagfelt, også fra nyere tid.

Justismuseets samling omfatter i dag om lag 20 000 gjenstander og 6000 fotografier fra 1600-tallet og frem til i dag. Samlingen omfatter gjenstander fra politi- og lensmannsetat, påtalemyndighet, fengselsvesen, advokatstand og domstoler. Det meste er donert eller deponert til museet fra etatene, men noe er også donert av privatpersoner.

Ønsker du å donere historisk materiale til Justismuseets samling og dermed bidra til å dokumentere og bevare vår felles historie og kulturarv for fremtiden?

Har du gjenstander eller fotografier som kan være av interesse for Justismuseet? Har du spørsmål angående donasjon eller har noe du ønsker å donere, kan du ta kontakt med Justismuseets samlingsforvalter Hilde Haaverstad Olsø på hilde@justismuseet.no