Eventyrlig rettssak

Undervisningstilbud Grunnskolen

Eventyrlig rettssak

Tenk deg at Snøhvit saksøker den onde stemoren for å ha spredd private bilde av henne på internett. Alle elevene får tildelt roller i rettssaken.

Kort fortalt

Varighet: 2 skoletimer
Sted: Justismuseet i Trondheim eller i klasserommet – egne priser og tilgjengelighet gjelder for besøk i klasserom, ta kontakt for mer informasjon
Antall: maks 30 elever
Aldersgrupper: tilpasses alle alderstrinn – manus justeres etter nivå

Priser og bestilling

Alle opplegg kan bestilles via formidling@justismuseet.no eller gjennom kontaktskjemaet nederst på siden. Vi ettersender faktura – husk fakturainfo.

Stor gruppe (15-30 stk) 950 NOK
Liten gruppe (7-15 stk) 750 NOK
Mindre grupper eller spesielle behov: ta kontakt.

I vår eventyrlige rettssak gjennomfører elevene et rollespill. Snøhvit saksøker dronninga over kongeriket, altså sin egen stemor, for å ha spredd private bilde av henne på internett.

4. trinn ved Ila skole. Foto: Merete Hårstad.

I rollespillet spiller elevene aktorer, forsvarere, tiltalt og så videre, og leker seg gjennom alle stegene i en rettssak fram til dommerne avgjør straffespørsmålet. For å gjøre rettssaken magisk og spennende tar vi utgangspunkt i et velkjent eventyr. Alle vet at dronninga er så ond at hun godt kunne funnet på å dele Snøhvits private bilder.

Etterpå diskuterer vi hva straffen kunne blitt om dette hadde skjedd i virkeligheten. Vi diskuterer også konsekvensene av billeddeling.

Tre av fire barn mellom 9 og 12 år bruker Snapchat, og bilder kommer ofte på avveie. Det er viktig å komme inn tidlig, og på en måte som appellerer for gruppen. Gjennom lek lærer de hva som er straffbart av billeddeling, og de lærer hva en rettssak er.

Lærerplan – verdier og prinsipper

Grunnleggende verdier fra lærerplanen som omvisningen dekker:

  • gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.
  • demokrati og medborgerskap
  • De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser.

Kompetansemål

Lærerplanmål fra samfunnsfag som omvisningen dekker:

  • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
  • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
  • Elevane lærer å tenkje kritisk, ta ulike perspektiv, handtere meiningsbryting og vise aktivt medborgarskap.

Ta kontakt

This field is required.
This field is required.
This field is required.