Digitale tilbud

Digitale tilbud

Her finner du våre digitale tilbud til elever og studenter. Vi har fulle digitale undervisningsopplegg, enkle tidslinjer og artikler, og videoer om ulike tema. Vi har også enda flere artikler og nettutstillinger på vår nettutstilling side og på digitaltmuseum.no. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, ta kontakt på formidling@justismuseet.no.

UNDERVISNINSOPPLEGG

Kvinner stilt til veggs. Foto: Finn Gulbrandsen/Hordaland fylkesarkiv

ANTATT SKYLDIG – INTERAKTIV HISTORIE

Hvilke valg ville du tatt hvis du var ung kvinne i Norge i 1940? Gjennom «Antatt skyldig» kan du bli kjent med de såkalte tyskerjentenes skjebne. Det er en interaktiv historie der dine valg påvirker hva som skjer videre. Antattskyldig.no er også en unik ressursside med artikler, kilder og gallerier.

S.amemøte i Metodistkirken, 1917 Foto: Schrøderarkivet / Sverresborg.

ULYDIGHET OG RETT – NETTRESSURS

Ulydighet og rett er en nettressurs laget i forbindelse med utstillingen Kampen om Alta. Den inneholder informasjon om samenes rettigheter, den relevante lovgivningen og sivil ulydighet som fenomen i ulike former. Ressursen er ment for elever og studenter fra grunnskolen og oppover.

PROPAGANDA

Propaganda er alltid formet av tid og sted, men virkemidlene er tidløse. Vår nettutgave av Propaganda er fleksibelt. Elever kan bruke nettugaven på egenhånd eller i grupper. Med tilsendt materiale kan elever få lage egen propaganda i klasserommet, og få et digitalt besøk.

Propaganda er formet av tid og sted, men virkemidlene er tidsløse. Original plakat: Nasjonal samlings valgplakat 1933, ukjent kunstner.

HISTORISKE TIDSLINJER OG ARTIKLER

Rettferdighet betyr at vi må vite hva som virkelig har skjedd for å kunne dømme rettferdig. Dette kan være svært vanskelig, også i dag med vår moderne teknologi. Vår forståelse av hva som er et sikkert bevis har endret seg, og det er fremdeles under endring.
Kriminalteknisk historie

Kriminalteknikk består av mange forskjellige vitenskaper. En sak kan løses ved hjelp av alt fra geologi til entomologi (læren om insekter). Denne tidslinjen viser noen interessante punkter i utviklingen, med fokus på når de nye vitenskapene faktisk ble brukt i retten.

Klikk for å lære om hvordan henrettede før ikke ble gravlagt i kirkegårder fordi de var uærlige
De henrettede var uærlige og urene, og ble derfor gravlagt på retterstedet i stedet for i hellig jord. En alvorlig skjebne for de troende på den tiden.
Isbergøksa

Presentasjonen av Isbergøksa er et studentarbeid laget av studenter ved NTNU som en del av det tverrfaglige emnet Eksperter i Team, våren 2022.

Øksen tilhørte skarpretter Johannes Mülhausen i Bergen. Han solgte senere øksen til Samson Isberg, som ble skarpretter for Bergen by i 1836, for Bergen stift og Stavanger Amt i 1838, og for hele riket i 1849.

VIDEOER

Video: Eva Furseth tar oss med på en omvisning om falskmynteri
Formidler Eva Furseth åpner falskmynter monteren for å se på noen falske penger.
Video: Knut Sivertsen drar opp til Ladehammeren for å se på sporene etter bombingen i 1943
Vi drar ut til Ladehammeren for å lære om bombingen av Nyhavna i Trondheim under krigen.
I forbindelse med Krimfestivalen finner museumsansatte frem noen kriminaltekniske gjenstander.
Video: Christine Rokkan Eriksen tar oss med på en omvisning rundt Justismuseet
Formidler Christine Eriksen tar en generell omvisning på Kriminalasylet
Video: Knut Sivertsen tar frem Justismuseets enigma maskin og tester den
Vi tester vår enigma maskin! Hva er Enigma, og hvordan fungerte den?
Video: Eva Furseth tar oss på en omvisning i utstillingen "I seng med fienden?"
Formidler Eva Furseth viser deg rundt i utstillingen «I seng med fienden?»
Rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde forteller historien om ære gjennom 1000 år.
Hvilken funksjon har en bot? Rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde forteller historien om boten.