Kategori: Undervisningstilbud Ungdomsskole

I lovens navn!

Aktivitet der elevene å ta et standpunkt, og si deres mening. En interaktiv måte å få igang interessante diskusjoner. Aktiviteten er spesielt tilpasset hvert alderstrinn.

Les mer

Byvandring

Kalvskinnet er en unik bydel i Trondheim som fra slutten av 1600-tallet ble et sentrum for institusjoner som behandlet de syke, fattige og kriminelle. Byvandringen gir et unikt innblikk i hvordan behandlingen av disse gruppene alle dro inspirasjon fra de samme teoriene om innesperring, disiplin, opplæring og tukt.

Les mer

SPOR – SKYLD? – STRAFF

Lær om «ekte krim» fra Trondheim! Se fingeravtrykk fra de første fingeravtrykkssakene i Norge, diskuter rettssaker fra samtiden, og se hvordan man straffet før og nå. I våre nye utstillinger utforsker vi viktige rettsspørsmål fra sporet til straffen. En reise gjennom hele rettsprosessen i våre nye utstillinger.

Les mer

Propaganda

Vårt populære undervisningsopplegg «Propaganda» kan også bestilles utenom DKS. Et høyst aktuelt program som gir elevene en «propagandavaksine» gjennom å lage sin egen propaganda.

Les mer

Trondheim under krigen

Et todelt undervisningsopplegg ved Jødisk museum Trondheim og Justismuseet. Få redusert pris ved å bestille pakke som innkluderer besøk ved begge museene.

Les mer

Smittevernstiltak ved gruppebesøk

Omvisninger i våre nye lokaler gjennomføres med hensyn til smittevern. Avstand på 1 meter skal opprettholdes gjennom hele besøket. Omvisninger skjer derfor med begrenset antall. Antallet avhenger av kohort og temavalg.

Les mer

Digital undervisning: Propaganda

Propaganda er alltid formet av tid og sted, men virkemidlene er tidløse. Vår nettutgave av Propaganda er fleksibelt. Elever kan bruke nettugaven på egenhånd eller i grupper. Med tilsendt materiale kan elever få lage egen propaganda i klasserommet, og få et digitalt besøk.

Utforsk

Bruddet med rettsstaten

Hva skjedde med rettssikkerheten under nazismens totalitære styresett? 9. april 1940 var starten på fem år uten rettsstaten Norge. Hvilke prinsipper ble brutt? Vi ser også på rettsoppgjøret og om det var helt i henhold til rettsstatens verdier og prinsipper.

Les mer

Hvorfor straffer vi?

Hvorfor trenger et samfunn å straffe visse handlinger? Hva er hensikten med straff? Bøddelen straffet med pisk, brennmerke og øksen. I dag straffer vi med andre metoder. Vi ser på historien til denne endringen.

Les mer