Brukstillatelse for bilder

Brukstillatelse for bilder

Alle bilder i samlingen vår kan lastes ned og brukes vederlagsfritt fra DigitaltMuseum til privat bruk, samt til undervisning i skolen. Fotografens navn, der dette er kjent, skal alltid oppgis sammen med bruk av bildet og Justismuseet skal alltid krediteres. Annen bruk krever skriftlig avtale. Vennligst kontakt samlingsforvalter Hilde Olsø: hilde@justismuseet.no

UPs første trafikkontroll. Fra UPs fotosamling, deponert til Justismuseet.


Prisinformasjon:

  • Bilder til kommersiell bruk, f.eks bøker eller artikler som ikke omhandler Justismuseet eksplisitt: 150 kr. pr. bildefil.
  • Bilder til artikler i media hvor omtale av museets samlinger eller prosjekter utgjør hovedinnholdet: Gratis.
  • Bilder til kunder innen justisetatene og ideelle organisasjoner: Gratis.
  • Bilder til bruk i museumssammenheng eller annen vitenskapelig ikke-kommersiell bruk: Gratis.

Det kan tilkomme tilleggskostnader. Dersom bestillingen innebærer kostnader utover vanlig timebruk, for eksempel profesjonell avfotografering eller scanning, må dette dekkes av kunden.

Fotografens navn, der dette er kjent, skal alltid oppgis og Justismuseet skal alltid krediteres.

Utlån fra Justismuseets samling
Justismuseet ønsker å tilgjengeliggjøre sin samling for allmennheten, og vi har lånt ut objekter fra vår samling til museumsutstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Utlån til museer og gallerier er vederlagsfritt, men låneren må selv dekke forsikring og frakt.

Justismuseet har også en rekvisittsamling som for det meste består av uniformseffekter. Rekvisitter leies ut til teaterforestillinger, filmproduksjon o.l mot vederlag. Grunnprisen er 250 kr. pr. plagg i inntil 1 måned.

Ønsker du å låne en museumsgjenstand eller en rekvisitt fra vår samling eller har spørsmål angående priser og utlånskriterier kan du ta kontakt med samlingsforvalter Hilde Haaverstad Olsø på hilde@justismuseet.no.