Arrangementer

Felles omvisning 1. mars kl. 12-16

Velkomen til søndagsåpent museum! Omvising kl 13:00 om de såkalte tyskerjentene og deres skjebne.

Vi går deretter over til Rustkammeret for omvisning om Norsk
Hydro med oppstart kl. 14:00. Norsk Hydro, som saman med tyske selskap investerte i lett-metall til bruk i tyske krigsfly, vart etterforska for landssvik, men det vart ikkje reist tiltale. Kvifor slapp dei lettare unna enn tyskerjentene?

Utstillinga er produsert av Norsk Industriarbeidermuseum
ved kurator Gunhild Luraas. Utstillingen har fått støtte frå Fritt Ord.
Velkomen!

Gratis inngang.

Foto: Finn Gulbrandsen/Hordaland fylkesarkiv
Mai/juni 1945 ved Eikelund Spesialskole, som ble opprettet som leir for landsviksfangar.

Foto arrangementsiden: Åpningen til Trondheim Politimuseum, Politihuset, julen 1975