Olavsfest 2021

Temaet for Olavsfestdagene i 2021 er rettferdighet. Justismuseets utstillinger utforsker ulike stadier i samfunnets forsøk på å skape rettferdighet gjennom lov og rett. Følg oss på sosiale medier for nyheter om våre arrangementer.

Youtubeomvisninger!

Justismuseets vanlige søndagsomvisninger er kansellert, men vi fortsetter formidlingen på nett! Følg med på våre sosiale medier og YouTube for interessante historier og omvisninger.

Formidler Christine Rokkan Eriksen tar dere med rundt på museet for å vise frem noen interessante objekter.
Foto arrangementsiden: Åpningen til Trondheim Politimuseum, Politihuset, julen 1975