Arrangementer

Arrangementer

Følg med på denne siden eller på våre sosiale medier for mer informasjon.

VÅRFOREDRAG 2024

Foredrag i museets rettssal kl. 18. Inngang: 110,-/80,- (gratis u. 16 år)

29. februar: Straffarbeid ved Trondheim Slaveri i 1875
Ida Kamilla Ruud forteller om livet ved slaveriet, og viser fram fangearbeid.

21. mars: Maren Jektviks historie
Maren Jektvik ble dømt for giftmord og henrettet på Dolmøya i 1849. Forfatter og lokalhistoriker Svein Bertil Sæther har nylig utgitt bok om Jektvik, og vil fortelle om hennes dramatiske skjebne.

25. april: Magnus Lagabøtes landslov
I år har Landsloven 750-årsjubileum. Hva var Landsloven i sin samtid, og hvilken betydning fikk den for utviklingen av det Norge vi kjenner? Ved professor Erik Opsahl, leder for Middelaldersenteret ved NTNU.

30. mai: Petronelles vindu og andre bevisgjenstander fra drapssaker i Justismuseets samling
I 1934 ble Petronille Nordvik funnet drept med flere knivstikk. Samlingsforvalter Hilde Haaverstad Olsø viser fram bevismateriale fra etterforskningen.

Tidligere arrangement:

7. februar kl. 18:00: Utstillingsåpning «Den nye planeten»

Hvilke lover og regler bidrar til å skape et godt samfunn?

Menneskerettighetsakademiet har utforsket spørsmålet sammen med ungdommer i asylmottak. Vandreutstillingen Den nye planeten viser ungdommenes svar.

Kan du ikke komme til museet?

Følg med på våre sosiale medier og YouTube for interessante historier og omvisninger.