Ansatte

Direktør
Åshild Karevold
ashild.karevold@justismuseet.no | 73 89 92 03 | 40 23 12 70

Formidlingsansvarlig og konservator NMF
Eva Furseth
eva@justismuseet.no | 40 88 50 15

Samlingsforvalter
Hilde Haaverstad Olsø
hilde@justismuseet.no | 73 89 92 03

Museumskonsulent
Pål Ødegaard
pal@justismuseet.no | 99 69 08 90

Museumskonsulent
Christine Rokkan Eriksen
christine@justismuseet.no | 73 50 03 05 | 46 74 97 11

Rådgiver
Knut Sivertsen
knut.sivertsen@justismuseet.no | 73 89 92 03

Styret

Styret har i dag 8 medlemmer.

Styreleder:

Pensjonert stabssjef/politioverbetjent, Magnar Skaret
Nestleder regiondirektør Jorid Midtlyng.

Styremedlemmer:

Domstoladministrasjonen: Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen (UiB).
Personlig vara: Professor Erik Opsahl, NTNU.

Trondheim kommune: Tidligere stasjonssjef Ove Sem.
Personlig vara: Tidligere politioverbetjent Knut Sivertsen, Sentrum politistasjon.

NTNU: Professor emeritus Lars Fredtik Stenvik, NTNU.
Personlig vara: Førsteamanuensis Jon Anders Risvaag, NTNU.

Politidirektoratet: Tidligere stabssjef/politioverbetjent Magnar Skaret, Sør-Trøndelag politidistrikt.
Personlig vara: Seksjonssjef i seksjon for kriminalbekjempelse Astrid Birgitte Borge, Politidirektoratet.

Kriminalomsorgsdirektoratet: Regiondirektør Jorid Midtlyng, Kriminalomsorgen region nord.
Personlig vara: Prosjektdirektør Torill Holsvik Høyem, Kriminalomsorgsdirektoratet.

Riksadvokaten: Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes, Statsadvokatene i Trøndelag.
Personlig vara: Statsadvokat Per Morten Schjetne, Statsadvokatene i Trøndelag.

Museene i Sør-Trøndelag (MIST): Plan og utviklingssjef Petter Søholt, MIST.
Personlig vara: Seniorrådgiver Knut Wik, Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Ansattrepresentanter: Museumsformidler Pål Ødegård, Justismuseet.
Personlig vara: Samlingsforvalter Hilde H. Olsø, Justismuseet.